8 May 2018

Bergen Group ASA - rapport for 1. kvartal 2018

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA konstaterer et svakt 1. kvartal 2018 i forhold til både omsetning og inntjening. Samtidig er han trygg på vekstsignaler som gir grunn til optimisme.

Bergen Group ASA hadde driftsinntekter på NOK 55.0 millioner i 1. kvartal 2018, sammenlignet med NOK 71.8 millioner i 1. kvartal 2017. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) i 1. kvartal 2018 utgjorde negative NOK 7.7 millioner, sammenlignet med NOK 5.0 millioner i 1. kvartal 2017.

-Vi har lagt bak oss et kvartal preget av svært lav aktivitet innenfor deler av våre satsingsområder, og da spesielt Forsvaret. Selskapet har likevel vurdert det som strategisk viktig å opprettholde en tilfredsstillende kapasitet og kompetanse inn mot dette området med tanke på forventet fremtidig vekst., Derfor er det gledelig å registrere positive vekstsignaler, sier Nærø og viser til en svak økning i ordrereservene inn mot Forsvaret.

Maritim service inn mot det sivile markedet, som i dag er den viktigste motoren i konsernets eksisterende virksomhet, har lagt bak seg et sterkt 1. kvartal med høy aktivitet og god kapasitetsutnyttelse.

-Vi opprettholder en robust og lønnsom virksomhet knyttet til selskapets gjennomføring og kompetanse i komplekse maritime serviceprosjekter i det sivile markedet. Her vurderes markedsutsiktene fortsatt som gode, sier Nærø.

-Forsvaret har i tillegg varslet avklaringer på ulike langsiktige rammeavtaler i løpet av 3. kvartal 2018. Vi ser frem til å delta i disse prosessene med en konkurransedyktig, kompetent og sulten organisasjon, sier Nærø.

Bergen Group har de siste kvartalene lagt ned betydelige ressurser på tilrettelegging for en vekstfase som også inkluderer strukturelle tiltak og relevante oppkjøp som kan bidra til å gjøre Bergen Group til et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern. Kjøpet av den integrerte fôrflåteproduksjonen og tørrdokk-kapasiteten fra Backe Bergen er et viktig steg i denne prosessen.

Konsernsjefen ser frem til overtagelsen av tørrdokk og flåteproduksjonen innen utgangen av 2. kvartal 2018. 

-Dette oppkjøpet styrker vår posisjon mot akvakultursektoren, Vi overtar en ledende produsent av integrerte fôringsflåter, og har fått et sterkt utgangspunkt til å vokse videre inn mot havbruk. Samtidig tilfører dette anlegget oss også en langsiktig strategisk kapasitet som ved behov kan utnyttes inn mot konsernets øvrige aktivitet inn mot maritim virksomhet, påpeker Torgeir Nærø.

Helew rapporten for 1. kvartal 2018 er tilgjengelig her.

Kontaktpersoner:

Konsernsjef Torgeir Nærø, tlf. 922 00 778
Finansdirektør Nils Hoff, tlf. 930 92 346
Konserndirektør organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, tlf. 480 48 561