30 June 2017

Bergen Group styrker konsernledelsen og øker kapasiteten

Bergen Group har styrket ressursene i konsernstaben, samt sikret selskapet ytterligere fasiliteter som gir økt kapasitet på skipsteknisk vedlikehold.

 

Det vistes til børsmelding distribuert 8. mars 2017 der det ble informert om at Hans Petter Eikeland (bildet)  og Nils Hoff begge takket ja til å gå inn i faste stillinger som henholdsvis CEO og CFO i Bergen Group ASA når nåværende engasjementsavtaler utløper 30. juni 2017.

Eikeland og Hoff vil således fra og med i morgen 1. juli 2017 tiltre sine posisjoner som faste ansatte i konsernet.  Samtidig er ressursene i konsernstaben styrket, og en har også sikret selskapet ytterligere fasiliteter som gir økt kapasitet på skipsteknisk vedlikehold.

Konsernsjef Hans Petter Eikeland er tydelig på at disse tiltakene er forankret i en klar vekststrategi for konsernet.

-Dette siste halvåret har vi for første gang på mange år hatt både strategiske muligheter og finansielle muskler til å videreutvikle konsernet. Våre hovedeiere sammen med styret og en styrket konsernledelse står samlet bak en offensiv vekststrategi med ambisjoner om å videreutvikle Bergen Group til å bli et attraktivt vestlandsbasert industrikonsern, sier Eikeland.

-Vi har i løpet av 1. halvår 2017 gjort ulike grep som bidrar til å gi Bergen Group en styrket markedsposisjon og en større fleksibilitet for videre vekst, oppsummerer konsernsjefen med henvisning til at en lønnsom drift og vellykkede emisjoner har styrket konsernets egenkapital vesentlig. Videre har kjøpet av AAK Energy Services, som nå har skiftet navn til Bergen Group AAK, tilført konsernet en adgang til nye markeder – også for eksisterende virksomhet i konsernet.

-Det kommende bortfallet av posisjonen som leverandør på fregatt-vedlikeholdet var selvsagt ikke ønskelig. Men vårt datterselskap Bergen Group Services AS kommer fremdeles til å opprettholde en høy leveranse av tjenester inn mot Forsvaret i lang tid fremover, blant annet gjennom flere rammeavtaler som ikke er direkte relatert til selve fregatt-vedlikeholdet, påpeker Eikeland og viser til egen børsmelding distribuert i dag i forbindelse med Forsvarets utøvelse av opsjon på ettårig forlengelse av en rammekontrakt knyttet til skipsteknisk vedlikehold og reparasjon på andre deler av Forsvarets fartøy-kategorier.

-Det er dessuten gledelig å registrere at vår opparbeidede kompetanse på krevende og komplekse prosjekter innen skipsteknisk vedlikehold er stadig mer attraktiv i sivile markedet.  Her har vi nå lagt til rette for at vi kan fortsette veksten, opplyser Eikeland.

I den sammenheng vil datterselskapet Bergen Group Services fra 1. august i år leie verkstedlokaler og ytterligere kaiplass på det tidligere BMV-området på Laksevåg. 

-Vi har i flere tilfeller det siste året har perioder der vi har vært utsolgt på grunn av manglende kapasitet på kaianlegg og på kvalifisert bemanning. Nå kan vi tilby markedet bedre kapasitet på begge områder, påpeker konsernsjefen. 

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Energi & Industri, Maritim, Forsvar og Tilkomstteknikk. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves i all hovedsak i de to heleide datterselskapene Bergen Group Services AS og Bergen Group AAK AS (tidligere AAK Energy Services AS). Konsernet har per juni 2017 i overkant av 200 ansatte, og en samlet omsetning på ca. NOK 300 millioner i 2016.

Kontaktpersoner: 
Konsernsjef Hans Petter Eikeland, tlf. 932 08 177